Üye ara / Haber Ara / Kişi Ara


Hatırlatmalar
 
  Ocak-Haziran 2017 Dönemine ait taşıma istatistiklerini infografik olarak görüntüleyebilirsiniz... Ayrıntılar>>
Ana Sayfa > HABERLER > Hizmet İhracatçılarına Yeşil Pasaport
Hizmet İhracatçılarına Yeşil Pasaport
Tarih : 07.06.2017

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) resmi web sayfasında yapılan duyuruda, “Hizmet İhracatçıları için verilecek Yeşil Pasaport”  usul ve esasları hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
 
Buna göre, son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1 milyon doların üzerinde olan  Hizmet ihracatçı firma temsilcilerine yeşil pasaport verilecektir.
 
Bakanlar Kurulunun 22.03.2017 tarihinde yürürlüğe giren 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar kapsamında Hizmet İhracatına yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin Genelge Bakanlık Makamının 03.04.2017 tarihli onayı ile yürürlüğe girmiş olup;
 
Son 3 takvim yılı itibariyle (2014, 2015 ve 2016 ),ilgili her takvim yılında hizmet ihracatı yapmak şartıyla, yıllık ortalama ihracatı;
 • 1 milyon ABD doları ile – 10 milyon ABD doları arasında (10 milyon dolar dahil) olan firmalara 1,
 • 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firmalara 2,
 • 25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmalara 3,
 • 50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmalar 4,
 • 100 milyon dolar üzerinde ihracatı olan firmalara ise 5
 
yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir.
 
Hizmet sektöründe ihracat yapan taşımacı firmalar, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliğine dilekçe ekinde yeminli mali müşavir tasdik raporu ve ekleri ile başvuru yapacaktır. Bu başvuru Genel Sekreterlik tarafından Ekonomi Bakanlığına iletilecek ve bu işlemin sonucunda Ekonomi Bakanlığı firmaların yeşil pasaport alıp almayacağını belirleyecektir.
 
İhracatçı firmaların sahipleri, ortakları ve çalışanları hususi damgalı pasaport hakkından yararlanabilecek, ayrıca firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilecektir.
 
Söz konusu haktan faydalanabilecek firmaların yetkililerine, Türk Ceza Kanununun ilgili maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması kaydıyla 2 yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecektir.
 
Bu itibarla, taşımacılık faaliyetinde bulunan hizmet ihracatçılarının hususi damgalı pasaport alabilmelerini teminen ekte yer alan ilgili dosyaların dikkatle incelenmesi ve gerekli form ve başvuru dilekçelerinin hazırlanarak, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliğine başvuru yapmaları gerekmektedir.
 
İlgili Dosyalar; 
 1. Genelge 
 2. Hizmet Sektörleri Sınıflandırması
 3. Hususi Damgalı Pasaport Başvuru Dilekçesi
 4. YMM Tasdik Raporu
 5. İhracatçı Firma Yetkilileri İçin Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu  
 6. Dikkat Edilecek Hususlar
 
İMMİB tarafından yapılan haber ve eklerine,
http://www.immib.org.tr/tr/duyuru-haberler-hizmet-ihracatcilarina-yesil-pasaport.html web sayfası kanalıyla ulaşılabilirsiniz.
 
Bilgi edinilmesi önemle rica olunur.


<< Geri dön

  Dosyalar

• Genelge

• Hizmet Sektörleri Sınıflandırması

• Başvuru Dilekçesi

• YMM Tasdik Raporu

• Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu

• Dikkat Edilecek Hususlar


Duyurular

Üye Girişi


beni hatırla

Şifremi unuttumKurumsal

• Hakkımızda
• Başkan'ın Mesajı
• İcra Kurulu Başkanı'nın Mesajı
• Vizyon & Misyon
• Kalite Politikası
• Çalışma Grupları
• Tüzük

Üyelik

• Üyelerimiz
• Kayıt Ol
• Aidat Ödeme
Hizmetlerimiz

• Yurtdışı Hasar Danışmanlığı
• Ticari Dokümanlar
• Yakıt Güvenlik Sistemi
• İş Sağlığı ve Güvenliği
• UNDnet
• Akaryakıt Kartları
• Araç ve Treyler Takip Sistemi
Sektörel Bilgiler

• İstatistikler
• Avrupa Sürüş Yasakları
• Mevzuatlar ve Konvansiyonlar
• Uluslararası Ticari Terimler
• Uluslararası Karayolu Anlaşmaları
• Eximbank Kredileri
• Uluslararası Avukatlar Listesi
• Geçiş Belgesi Örnekleri
• Sürücü İstihdam Kılavuzu
• Emsal Yargıtay Kararları
• Sektöre Yönelik Destekler Rehberi
UND Yayınları

• Haftalık Bülten
• Sirküler Yayınları
• Haftalık Bülten Arşivi
• UND'nin Sesi Dergisi
• Kitaplar
• Reklam Başvuru Formu
• Dergi Talebi
• Sirküler

Basın Odası

• Basın Bültenleri
• Görsel Arşivi
• Tanıtım Filmi
• Logo Kullanımı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği

NİSPETİYE CAD. SEHER YILDIZI SOK.
NO : 10 ETİLER / İSTANBUL 34337

Tel:       +90 (212) 359 26 00 (pbx)
Faks:    +90 (212) 359 26 26
E-posta: info@und.org.tr